• Regulamin

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu pablosport.pl dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku

WARUNKI OGÓLNE

1. Właścicielem Sklepu Internetowego pablosport.pl jest Paweł Kondek wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Firma Handlowo Usługowa PABLO Paweł Kondek, ul. Krakowska 25, 32-327 Gorenice, NIP: 637-199-79-01, REGON: 121446624, tel: 668 843 434

2. Sklep internetowy pablosport.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem pablosport.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego pablosport.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym pablosport.pl, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji

4. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym pablosport.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

5. Wszystkie ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym pablosport.pl są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.

REJESTRACJA W SKLEPIE INTERETOWYM PABLOSPORT.PL

6. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym pablosport.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego pablosport.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Kupującego.

7. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym pablosport.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

8. Rejestracja w Sklepie Internetowym pablosport.pl jest bezpłatna.

9. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym pablosport.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

10. Podany przez Kupującego adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany wyłącznie do celów realizacji składanych zamówień.

11. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, udostępnionego na stronie sklepu internetowego pablosport.pl.

12. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać: nazwę, kolor, rozmiar i ilość produktów, imię i nazwisko odbiorcy, dokładny adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail Kupującego.

13. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, pablosport.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

14. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

15. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Możliwe są też inne niż standardowe formy dostawy Towaru - po uprzednim indywidualnym ustaleniu za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie.

16. Kupujący podczas zakupu towaru może wybrać formę płatności: przy odbiorze osobistym, pobranie, płatność przelewem, płatność PayU (płatność kartą, e-przelew).

17. Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Pablo Sport, opłata za dostawę zamówionych Towarów może być przerzucona na Pablo Sport.

18. Zamówienia można składać 24h/7dni, przez cały rok. Zamówienia złożone po 17.00 w dni powszednie oraz, w soboty i niedzielę lub święta rozpatrywane będą w następny dzień roboczy. Zamówienia realizowane będą w terminie 1-3 dni od momentu otrzymania wpłaty.

19. Zastrzegamy sobie prawo czasowego braku Towaru lub określonego rozmiaru/koloru – o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

20. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Kupującego, ponowna wysyłka towaru odbywa się na koszt Kupującego.

21. Część asortymentu – np. Towary o dużych gabarytach – wysyłane są w opakowaniu transportowym wymagającym samodzielnego montażu, wraz z instrukcją. 22. Kupony rabatowe. Kupony rabatowe funkcjonują w okresie trwania promocji lub terminu ich ważności. Towary wyprzedażowe lub przecenione nie podlegają dodatkowym rabatom.

GWARANCJA I REKLAMACJE

23. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych Towaru.

24. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

25. Towary oferowane w sklepie internetowym pablosport.pl są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi o ile takowe są przewidziane przez importera/producenta. W innych przypadkach podstawą do reklamacji jest dowód zakupu Towaru.

26. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze sklepem internetowym pablosport.pl pod adresem biuro@pablosport.pl lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Kupujący otrzymuje wraz z zamówionym Towarem.

27. Kupujący jest obowiązany w obecności kuriera sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania i Towaru, lub jego braku należy sporządzić protokół uszkodzenia w obecności kuriera.

28. W przypadku reklamacji Kupujący odsyła paczkę na adres sklepu internetowego pablosport.pl

29. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający. Firma Pablo Sport zwraca koszt wysyłki do kwoty 12 zł, a jeśli waga paczki przekracza 30kg kwota zwrotu rozpatrywana jest indywidualnie i w takich przypadkach, przed odesłaniem towaru, prosimy o kontakt z działem reklamacji). Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

30. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

31. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

32. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Istnieje możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

33. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez pablosport.pl, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowani o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

34. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest przesłać rzecz na adres Sklepu Internetowego pablosport.pl: niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Adres kontaktowy sklepu: Pablo Sport, ul. Legionów Polskich 14, 32-300 Olkusz

35. Kupujący zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru Sprzedającemu.

36. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

37. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

38. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

38. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność zrealizowania przez obsługę sklepu zamówienia. Dane te nie będą przekazywane osobom czy firmom trzecim.

39. Po dokonaniu wysyłki zakupionego Towaru, Sklep internetowy pablosport.pl, w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

40. Dokonując rejestracji Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez nasz sklep - wyłącznie dla potrzeb sklepu w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sklep umowy sprzedaży tj. dostarczenia przesyłki i dokonania rozliczeń.

41. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

42. Każdy Klient ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych o czym należy nas poinformować na adres: biuro@pablosport.pl

43. W wypadku transakcji obsługiwanych przez serwis „PayU” system sklepu przekazuje firmie „PayU” dane konieczne do realizacji płatności. Serwis „PayU” nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

44. Jeśli Kupujący wyraził zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, jego adres e-mail będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.

45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) dane mogą być udostępnione podczas kontroli inspektorów GIODO (Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych), a w przypadku naruszeń prawa - organom wymiaru sprawiedliwości. Administratorem danych jest firma:

Firma Handlowo Usługowa PABLO Paweł Kondek

ul. Krakowska 25
32-327 Gorenice

e-mail: biuro@pablosport.pl
pablosport.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

46. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827),

47. Konsumenci mają możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR („Online Dispute Resolution”).